Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60027-4 (33 0100): 2008 Písmenové značky na používanie v elektrotechnike. Časť 4: Točivé elektrické stroje
STN EN 50178 (33 2020): 2002 Elektronické zariadenia určené na použitie v silnoprúdových inštaláciách
STN 33 2190 (33 2190): 1986 Elektrotechnické predpisy. Pripájanie elektrických strojov a pohonov s elektromotormi
STN 33 2570 (33 2570): 1987 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia výťahov
STN 34 1610 (34 1610): 1963 Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach
STN 34 3205 (34 3205): 1973 Obsluha elektrických strojov točivých a práca s nimi
STN EN 60034-1 (35 0000): 2011 Točivé elektrické stroje. Časť 1: Menovité údaje a vlastnosti
STN EN 60034-12 (35 0000): 2017 Točivé elektrické stroje. Časť 12: Rozbehové vlastnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko
STN EN 60034-30-1 (35 0000): 2014 Točivé elektrické stroje. Časť 30-1: Triedy účinnosti jednootáčkových trojfázových asynchrónnych motorov nakrátko (IE kód)
STN EN 60034-7 (35 0000): 2001 Točivé elektrické stroje. Časť 7: Klasifikácia typov konštrukcií a montážnych usporiadaní (kód IM)
STN EN 60034-8 (35 0000): 2008 Točivé elektrické stroje. Časť 8: Označovanie svoriek a smer otáčania točivých strojov
STN P CLC/TS 60034-25 (35 0000): 2009 Točivé elektrické stroje. Časť 25: Návod na navrhovanie a prevádzku asynchrónnych motorov s klietkou nakrátko, osobitne určených na napájanie z meničov
STN P CLC/TS 60034-31 (35 0000): 2011 Točivé elektrické stroje. Časť 31: Výber energeticky účinných motorov vrátane aplikácií s meniteľnými otáčkami. Návod na používanie
STN EN 60146-1-1 (35 1530): 2010 Polovodičové meniče. Všeobecné požiadavky a meniče so sieťovou komutáciou. Časť 1-1: Stanovenie základných požiadaviek
STN EN 62477-1 (35 1531): 2013 Bezpečnostné požiadavky na výkonové elektronické systémy meničov. Časť 1: Všeobecne
STN EN 61800-2 (35 1720): 2016 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 2: Všeobecné požiadavky. Špecifikácie menovitých údajov pre systémy nízkonapäťových striedavých výkonových pohonov s nastaviteľ
STN EN 61800-4 (35 1720): 2003 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 4: Všeobecné požiadavky. Špecifikácia výkonu pre systémy striedavých výkonových pohonov na striedavé napätie nad 1 kV a do 35 k
STN EN 61800-5-1 (35 1720): 2008 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-1: Bezpečnostné požiadavky. Elektrické, tepelné a energetické požiadavky
STN EN 61800-5-2 (35 1720): 2017 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 5-2: Bezpečnostné požiadavky. Funkčná bezpečnosť
STN EN IEC 61800-3 (35 1720): 2019 Systémy elektrických výkonových pohonov s nastaviteľnou rýchlosťou. Časť 3: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a špecifické skúšobné metódy
STN 38 1120 (38 1120): 1995 Vlastná spotreba tepelných elektrární a teplární