Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 1345 (33 1345): 1992 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v skúšobných priestoroch
STN EN 1620 (59 1002): 2001 Biotechnológia. Veľkovýrobný proces a výroba. Výstavba objektu podľa stupňa rizikovosti