Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 73 6814 (73 6814): 1972 Navrhovanie priehrad. Hlavné parametre a vybavenie
STN 75 5201 (75 5201): 1997 Vodárenstvo. Navrhovanie úpravní pitnej vody
STN 75 5301 (75 5301): 1992 Vodárenské čerpacie stanice
STN 75 6401 (75 6401): 1999 Čistiarne odpadových vôd pre viac ako 500 ekvivalentných obyvateľov
STN 75 6402 (75 6402): 1992 Malé čistiarne odpadových vôd
STN EN 12255-1 (75 6410): 2003 Čistiarne odpadových vôd. Časť 1: Základné požiadavky na realizáciu
STN EN 12255-10 (75 6410): 2003 Čistiarne odpadových vôd. Časť 10: Technicko-bezpečnostné zásady stavieb
STN EN 12255-11 (75 6410): 2003 Čistiarne odpadových vôd. Časť 11: Všeobecné údaje