Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 80000-6 (01 1301): 2009 Veličiny a jednotky. Časť 6: Elektromagnetizmus
STN EN ISO 80000-1 (01 1301): 2013 Veličiny a jednotky. Časť 1: Všeobecne (ISO 80000-1: 2009 + Cor 1: 2011)
STN ISO 31-6 zrušená (01 1301): 1997 Veličiny a jednotky. 6. časť: Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia
STN 01 1306 (01 1306): 1986 Veličiny a jednotky svetla a príbuzných elektromagnetických žiarení
STN 33 0050-601 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 601: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Všeobecne
STN 33 0050-602 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. 602. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Výroba
STN 33 0050-603 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. 603. kapitola: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Plánovanie a riadenie elektrizačnej sústavy
STN 33 0050-604 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 604: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Prevádzka
STN 33 0050-605 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 605: Výroba, prenos a rozvod elektrickej energie. Elektrické stanice
STN IEC 60050-131+A1 (33 0050): 2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 131: Elektrické a magnetické obvody
STN IEC 60050-151 (33 0050): 1995 Medzinárodný elektrotechnický slovník. 151. kapitola: Elektrické a magnetické predmety
STN IEC 60050-161 (33 0050): 1993 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita
STN IEC 60050-195 (33 0050): 2022 Medzinárodný elektrotechnický slovník (IEV). Časť 195: Uzemňovanie a ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
STN IEC 60050-351 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 351: Automatické riadenie
STN IEC 60050-421 (33 0050): 2000 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlmivky
STN IEC 60050-426 (33 0050): 2000 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 426: Elektrické zariadenia do výbušných atmosfér
STN IEC 60050-436 (33 0050): 1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 436: Výkonové kondenzátory
STN IEC 60050-441 (33 0050): 1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 441: Spínacie a riadiace zariadenia a poistky
STN IEC 60050-442 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 442: Elektrické príslušenstvo
STN IEC 60050-448 (33 0050): 1999 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 448: Ochrana elektrizačnej sústavy
STN IEC 60050-466 (33 0050): 2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 466: Vonkajšie elektrické vedenia
STN IEC 60050-486 (33 0050): 2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 486: Akumulátorové články a batérie
STN IEC 60050-651 (33 0050): 2004 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Časť 651: Práce pod napätím
STN IEC 60050-701 (33 0050): 2000 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikácie, kanály a siete
STN IEC 60050-713 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 713: Rádiokomunikácie: vysielače, prijímače, siete a prevádzka
STN IEC 60050-714 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 714: Spájanie a signalizácia v telekomunikáciách
STN IEC 60050-721 (33 0050): 2000 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafia, faksimile a dátová komunikácia
STN IEC 60050-731 (33 0050): 2002 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Prenos po optických vláknach
STN IEC 60050-807 (33 0050): 2003 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 807: Digitálny záznam zvukových a obrazových signálov
STN IEC 60050-811 (33 0050): 2001 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 811: Elektrická trakcia
STN IEC 60050-845 (33 0050): 2001 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie
STN EN 60027-4 (33 0100): 2008 Písmenové značky na používanie v elektrotechnike. Časť 4: Točivé elektrické stroje
STN EN 60027-7 (33 0100): 2011 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 7: Výroba, prenos a distribúcia energie
STN EN IEC 60027-2 (33 0100): 2019 Písmenové značky používané v elektrotechnike. Časť 2: Telekomunikácie a elektronika
STN EN 62262 (33 0330): 2001 Stupne ochrany elektrických zariadení proti vonkajším mechanickým nárazom krytmi (kód IK)
STN 33 2000-2 (33 2000): 2004 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
STN EN IEC 62934 (33 3150): 2021 Integrácia výroby energie z obnoviteľných zdrojov do siete. Termíny, definície a symboly
STN IEC 60050-461+A1 (34 5123): 1997 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 461: Elektrické káble
STN EN 62504 (36 0293): 2018 Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície
STN EN IEC 62933-1 (36 4400): 2019 Systémy na akumuláciu elektrickej energie (EES). Časť 1: Terminológia