Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 45510-5-1 (08 0003): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-1: Parné turbíny
STN EN 45510-5-2 (08 3001): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-2: Plynové turbíny
STN EN 61660-1 (33 3025): 2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 1: Výpočet skratových prúdov
STN EN 61660-2 (33 3025): 2002 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 2: Výpočet účinkov
TNI IEC/TR 61660-3 (33 3025): 2003 Skratové prúdy v jednosmerných rozvodoch vlastnej spotreby v elektrárňach a rozvodniach. Časť 3: Príklady výpočtov
STN EN IEC 62934 (33 3150): 2021 Integrácia výroby energie z obnoviteľných zdrojov do siete. Termíny, definície a symboly
STN 34 3104 (34 3104): 1967 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkarňach
STN EN 45510-1 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 1: Spoločné ustanovenia
STN EN 45510-2-2 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-2: Zdroje neprerušovaného napájania
STN EN 45510-2-3 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-3: Elektrické zariadenia. Stacionárne batérie a nabíjačky
STN EN 45510-2-4 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-4: Elektrické zariadenia. Pevné výkonové meniče
STN EN 45510-2-5 (38 0210): 2003 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-5: Elektrické zariadenie. Motory
STN EN 45510-2-6 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-6: Elektrické zariadenia. Generátory
STN EN 45510-2-7 (38 0210): 2003 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-7: Elektrické zariadenia. Spínacie a riadiace zariadenia
STN EN 45510-2-8 (38 0210): 2005 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-8: Elektrické zariadenia. Silnoprúdové káble
STN EN 45510-2-9 (38 0210): 2009 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 2-9: Elektrické zariadenia. Sústava káblových rozvodov
STN EN 45510-8-1 (38 0210): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 8-1: Ovládacia a prístrojová technika
STN 38 1120 (38 1120): 1995 Vlastná spotreba tepelných elektrární a teplární
STN 38 1140 (38 1140): 1992 Akumulátorové batérie v elektrárňach a elektrických staniciach