Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 45510-5-3 (08 7001): 2001 Predpisy na obstarávanie zariadení elektrární. Časť 5-3: Veterné turbíny
STN EN 50308 (33 3160): 2005 Veterné turbíny. Ochranné opatrenia. Požiadavky na konštrukciu, prevádzku a údržbu
STN EN 61400-13 (33 3160): 2016 Veterné turbíny. Časť 13: Meranie mechanického zaťaženia
STN EN 61400-2 (33 3160): 2015 Veterné turbíny. Časť 2: Malé veterné turbíny
STN EN 61400-25-1 (33 3160): 2018 Veterné elektrárne. Časť 25-1: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Celkový opis princípov a modelov
STN EN 61400-25-2 (33 3160): 2016 Veterné turbíny. Časť 25-2: Komunikácia pre monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Informačné modely
STN EN 61400-25-3 (33 3160): 2016 Veterné turbíny. Časť 25-3: Komunikácia pre monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Modely výmeny informácií
STN EN 61400-25-4 (33 3160): 2017 Veterné energetické systémy. Časť 25-4: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Mapovanie do komunikačného profilu
STN EN 61400-25-5 (33 3160): 2018 Veterné elektrárne. Časť 25-5: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Skúšky zhody
STN EN 61400-25-6 (33 3160): 2017 Veterné energetické systémy. Časť 25-6: Komunikácia na monitorovanie a riadenie veterných elektrární. Triedy logických uzlov a triedy dát na monitorovanie podmienok
STN EN IEC 61400-1 (33 3160): 2019 Veterné energetické systémy. Časť 1: Požiadavky na navrhovanie
STN EN IEC 61400-21-1 (33 3160): 2019 Veterné energetické systémy. Časť 21-1: Meranie a stanovenie elektrických charakteristík veterných turbín
STN EN IEC 61400-24 (33 3160): 2020 Veterné energetické systémy. Časť 24: Ochrana pred bleskom
STN EN IEC 61400-26-1 (33 3160): 2019 Veterné energetické systémy. Časť 26-1: Funkcieschopnosť veterných energetických systémov
STN EN IEC 61400-27-1 (33 3160): 2021 Veterné energetické systémy. Časť 27-1: Elektrické simulačné modely. Generické modely
STN P CLC/TS 50539-22 (34 1392): 2010 Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Prepäťové ochranné prístroje pre špecifické aplikácie vrátane jednosmerného prúdu. Časť 22: Princípy výberu a použitia. Použitie veterných turbín
STN EN 60076-16 (35 1100): 2012 Výkonové transformátory. Časť 16: Transformátory pre veterné turbíny