Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 61116 (08 5017): 2002 Pravidlá voľby technologických zariadení malých vodných elektrární
STN EN 62270 (08 6501): 2005 Automatizácia vodných elektrární. Pokyny pre počítačom podporované riadenie
STN EN 61850-7-410 (33 4850): 2013 Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-410: Základná komunikačná štruktúra. Vodné elektrárne. Komunikácia pri monitorovaní a riadení
STN EN IEC 61850-7-420 (33 4850): 2022 Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-420: Základná komunikačná štruktúra. Logické uzly zdrojov distribuovania energie
STN 73 6881 (73 6881): 1985 Malé vodné elektrárne. Základné požiadavky