Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 33 2000-5-551 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
STN 33 2000-7-722 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-722: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Napájanie elektrických vozidiel
STN EN 61851-21-1 (34 1590): 2018 Systémy nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 21-1: Požiadavky na EMC vozidlových nabíjacích zariadení pre elektrické vozidlá určených na vodivé prepojenie na napájanie striedavým/j
STN EN 61851-23 (34 1590): 2015 Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 23: Nabíjacie stanice na jednosmerný prúd pre elektrické vozidlá
STN EN 62752 (34 1590): 2017 Ovládacie a ochranné prístroje v kábli pre režim nabíjania 2 elektrických vozidiel (IC-CPD)
STN EN IEC 61851-1 (34 1590): 2021 Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 34 3110 (34 3110): 1968 Elektrotechnické predpisy STN. Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach v pojazdných prostriedkoch
STN EN 50620 (34 7630): 2017 Elektrické káble. Nabíjacie káble pre elektrické vozidlá
STN EN 62196-1 (35 4530): 2015 Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 62196-2 (35 4530): 2017 Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú kompatibilitu a zameniteľnosť príslušenstiev s kolíkmi a d
STN EN 62196-3 (35 4530): 2015 Vidlice, zásuvky, konektory vozidiel a prívodky vozidiel. Nabíjanie elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 3: Požiadavky na rozmerovú kompatibilitu a zameniteľnosť prívodkových spojení vozdiel
STN EN IEC 61439-7 (35 7107): 2021 Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel
STN EN 17409 (73 5958): 2020 Povrchy pre športové areály. Pravidlá dobrej praxe odoberania vzoriek výplne používanej v umelom trávniku
STN EN 1436 (73 7010): 2019 Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky a skúšobné metódy
STN EN 12899-1 (73 7021): 2008 Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky