Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 15459-1 (06 0004): 2019 Energetická hospodárnosť budov. Postupy ekonomického hodnotenia energetických systémov v budovách. Časť 1: Výpočtové postupy, modul M1-14
STN 33 2000-8-1 (33 2000): 2020 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 8-1: Funkčné hľadiská. Energetická efektívnosť
STN EN 15193-1+A1 (36 0460): 2022 Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9
TNI CEN/TR 15193-2 (36 0460): 2017 Energetická hospodárnosť budov. Modul M9. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie EN 15193-1
STN EN IEC 62442-3 (36 0513): 2019 Energetické vlastnosti ovládacích zariadení svetelných zdrojov. Časť 3: Ovládacie zariadenia halogénových svetelných zdrojov a svetelných zdrojov LED. Metóda merania na stanovenie účinnosti ovládacích
STN EN 15900 (38 0004): 2011 Energetické služby v oblasti energetickej efektívnosti. Definície a požiadavky
STN EN ISO 50001 (38 0005): 2020 Systém energetického manažérstva. Požiadavky s návodom na používanie (ISO 50001: 2018)
TNI CEN ISO/TR 52000-2 (73 0712): 2020 Energetická hospodárnosť budov. Zastrešujúce posúdenie energetickej hospodárnosti budov (EHB). Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2: 2017)
STN EN ISO 52003-1 (73 0720): 2019 Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 1: Všeobecné aspekty a aplikácia na celkovú energetickú hospodárnosť (ISO 52003-1: 2017)
TNI CEN ISO/TR 52003-2 (73 0720): 2019 Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele, požiadavky, hodnotenie a energetické certifikáty. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2: 2017)
STN EN 15500-1 (74 7301): 2018 Energetická hospodárnosť budov. Riadenie pre aplikácie HVAC. Časť 1: Elektronické zariadenia na individuálnu reguláciu miestnosti. Moduly M3-5, M4-5, M5-5
STN EN ISO 52120-1 (74 7307): 2022 Energetická hospodárnosť budov. Prínos automatizácie, riadenia a správy budov. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy (ISO 52120-1: 2021)