Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 61511-1 (18 0303): 2017 Funkčná bezpečnosť. Systémy súvisiace s bezpečnosťou sektora priemyselných procesov. Časť 1: Štruktúra, definície, požiadavky na systém, hardvér a aplikačné programovanie
STN EN 61508-1 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61508-2 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 2: Požiadavky na elektrické/elektronické/programovateľné elektronické bezpečnostné systémy
STN EN 61508-3 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 3: Požiadavky na programové vybavenie
STN EN 61508-4 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 4: Definície a skratky
STN EN 61508-5 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 5: Príklady metód na stanovenie hladín integrity bezpečnosti
STN EN 61508-6 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov. Časť 6: Pokyny na používanie IEC 61508-2 a IEC 61508-3
STN EN 61508-7 (18 4020): 2010 Funkčná bezpečnosť elektrických/elektronických/programovateľných elektronických bezpečnostných systémov.Časť 7: Prehľad postupov a opatrení
STN EN 61131-1 (18 7050): 2004 Programovateľné regulátory. Časť 1: Všeobecné informácie
STN EN 61131-2 (18 7050): 2008 Programovateľné regulátory. Časť 2: Požiadavky na zariadenia a skúšky
STN EN 61131-5 (18 7050): 2001 Programovateľné regulátory. Časť 5: Komunikácia
STN EN 61131-6 (18 7050): 2013 Programovateľné regulátory. Časť 6: Funkčná bezpečnosť
STN EN 61131-7 (18 7050): 2001 Programovateľné regulátory. Časť 7: Programovanie fuzzy-control
STN EN 61131-9 (18 7050): 2014 Programovateľné logické automaty. Časť 9: Komunikačné rozhranie typu „bod-bod" pre inteligentné snímače a akčné členy (SDCI)
STN EN IEC 61131-10 (18 7050): 2019 Programovateľné logické automaty. Časť 10: XML formáty pre výmenu dát medzi programami podľa IEC 61131-3