Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62820-1-1 (33 4589): 2017 Interkomové systémy v budovách. Časť 1-1: Všeobecne
STN EN 50486 (33 4598): 2009 Zariadenia zvukových a obrazových domových systémov vstupných dverí
STN EN 61850-7-1 (33 4850): 2012 Komunikačné siete a systémy automatizácie elektrických staníc. Časť 7-1: Základná komunikačná štruktúra. Zásady a modely
STN 34 2300 (34 2300): 1977 Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
STN EN IEC 61977 (35 9278): 2020 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Nepremenné optovláknové filtre. Kmeňová špecifikácia
STN 36 7210 (36 7210): 1984 Televízne a VKV prijímacie antény
STN EN 60728-1 (36 7211): 2015 Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty
STN EN 50173-1 (36 7253): 2020 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 50491-11 (36 8055): 2015 Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 11: Smart merania. Špecifikácie na používanie. Jednoduchý externý používateľs
STN EN 50491-12-1 (36 8055): 2019 Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Inteligentná sieť. Špecifikácia aplikácie. Rozhranie a rámec pre zákazníka. Časť 1
STN EN 50491-4-1 (36 8055): 2012 Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 4-1: Všeobecná funkčná bezpečnosť výrobkov určených na integráciu do domových
STN EN 50491-6-1 (36 8055): 2014 Všeobecné požiadavky na bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 6-1: Inštalácie HBES. Inštalácia a plánovanie
STN EN 63044-1 (36 8055): 2017 Bytové a domové elektronické systémy (HBES) a domové automatizačné a riadiace systémy (BACS). Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN IEC 62368-1 (36 9064): 2020 Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť
TNI CLC/TR 50174-99-2 (36 9071): 2020 Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov. Časť 99-2: Ochrana pred elektrickým rušením a jeho potlačenie