Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 62966-1 (18 8001): 2019 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 1: Rozmery a mechanické požiadavky
STN EN IEC 62966-2 (18 8001): 2021 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Kontajnerové uličky pre IT skrine. Časť 2: Podrobnosti o požiadavkách na prúdenie vzduchu, separáciu vzduchu a chladenie vzduchu
TNI CLC/TR 60079-32-1 (33 2320): 2019 Výbušné atmosféry. Časť 32-1: Elektrostatické ohrozenia. Návod
STN EN 50173-5 (36 7253): 2018 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 5: Priestory výpočtových stredísk
STN EN 50600-1 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 1: Všeobecné koncepcie
STN EN 50600-2-1 (36 7254): 2014 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-1: Konštrukcia budovy
STN EN 50600-2-3 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-3: Environmentálne riadenie
STN EN 50600-2-4 (36 7254): 2015 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-4: Infraštruktúra telekomunikačného káblového rozvodu
STN EN 50600-2-5 (36 7254): 2021 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 2-5: Bezpečnostné systémy
STN EN 50600-3-1 (36 7254): 2016 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 3-1: Informácie na riadenie a prevádzku
STN EN 50600-4-1 (36 7254): 2017 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-1: Prehľad a všeobecné požiadavky na kľúčové ukazovatele výkonnosti
STN EN 50600-4-2 (36 7254): 2017 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 4-2: Efektívnosť využitia energie
STN P CLC/TS 50600-5-1 (36 7254): 2022 Informačné technológie. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 5-1: Model vyspelosti pre energetické manažérstvo a environmentálnu udržateľnosť
TNI CLC/TR 50600-99-1 (36 7254): 2021 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-1: Odporúčané postupy pre energetické manažérstvo
TNI CLC/TR 50600-99-2 (36 7254): 2021 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-2: Odporúčané postupy na environmentálnu udržateľnosť
TNI CLC/TR 50600-99-3 (36 7254): 2019 Informačná technika. Zariadenia a infraštruktúry výpočtových stredísk. Časť 99-3: Návod na aplikáciu súboru EN 50600
STN EN 50310 (36 9072): 2017 Siete pospájania pre telekomunikácie v budovách a iných stavbách