Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50173-4 (36 7253): 2018 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 4: Obytné priestory
STN EN 13321-1 (74 7302): 2021 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, ovládacích a regulačných zariadeniach a riadení budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy