Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62439-1 (18 4020): 2010 Priemyselné komunikačné siete. Siete s vysokou pohotovosťou pre automatizáciu. Časť 1: Všeobecné koncepty a metódy výpočtu
STN EN 50173-3 (36 7253): 2019 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 3: Priemyselné priestory