Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 61131-9 (18 7050): 2014 Programovateľné logické automaty. Časť 9: Komunikačné rozhranie typu „bod-bod" pre inteligentné snímače a akčné členy (SDCI)
STN EN 62676-2-1 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Obrazové prenosové protokoly. Všeobecné požiadavky
STN EN 62676-2-2 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-2: Obrazové prenosové protokoly. Implementácia IP interoperability založená na službách HTTP a REST
STN EN IEC 62676-2-31 (33 4592): 2020 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-31: Živý prenos a riadenie založené na webových službách
STN EN IEC 62676-2-32 (33 4592): 2020 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-32: Riadenie záznamu a reprodukcie založené na webových službách
STN EN 60870-5-1 (33 4600): 2001 Zariadenia a systémy diaľkového ovládania. Časť 5: Prenosové protokoly. Oddiel 1: Formáty prenosového rámca
STN EN 13757-3 (36 5711): 2018 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 3: Aplikačné protokoly
STN EN 419212-3 (36 9724): 2018 Aplikačné rozhranie pre bezpečné prvky na elektronickú identifikáciu, autentifikáciu a dôveryhodné služby. Časť 3: Protokoly autentizačného zariadenia
STN ISO/IEC 7816-1 (36 9734): 2021 Identifikačné karty. Karty s integrovanými obvodmi. Časť 1: Karty s kontaktmi. Fyzikálne vlastnosti
STN EN 13321-1 (74 7302): 2021 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, ovládacích a regulačných zariadeniach a riadení budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy
STN EN ISO 22510 (74 7302): 2020 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)
STN ETS 300 223 (87 0223): 1994 Koncové zariadenia (TE). Všeobecné medzikoncové protokoly videotexu založeného na syntaxi
STN ETS 300 746 (87 0746): 2002 Prenos a multiplexovanie (TM). Synchrónna digitálna hierarchia (SDH). Schémy ochrany siete. Protokoly a činnosť automatického ochranného prepájania (APS)