Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50090-1 (36 8051): 2011 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 1: Normalizačná štruktúra
STN EN 50090-3-1 (36 8051): 2001 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-1: Prehľad systému. Všeobecné technické požiadavky
STN EN 50090-3-2 (36 8051): 2004 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-2: Hľadiská použitia. Používateľský postup pre HBES, triedu 1
STN EN 50090-3-3 (36 8051): 2009 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-3: Hľadiská použitia. Model komunikácie prepojených HBES a spoločné typy dát HBES
STN EN 50090-3-4 (36 8051): 2018 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 3-4: Zabezpečenie na aplikačnej vrstve, servis zabezpečenia, konfigurácia zabezpečenia a bezpečnostné zdroje
STN EN 50090-4-1 (36 8051): 2004 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-1: Vrstvy nezávislé na prenosovom médiu. Aplikačná vrstva HBES, trieda 1
STN EN 50090-4-2 (36 8051): 2004 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-2: Vrstvy nezávislé na prenosovom médiu. Transportná vrstva, sieťová vrstva a základné časti linkovej vrstvy HBES, triedy 1
STN EN 50090-4-3 (36 8051): 2015 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 4-3: Vrstvy nezávislé od médií. Komunikácia cez IP (EN 13321-2)
STN EN 50090-5-1 (36 8051): 2020 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-1: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Prenosové vedenie pre HBES triedy 1
STN EN 50090-5-2 (36 8051): 2020 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-2: Prenosové médium a vrstvy závislé na prenosovom médiu. Sieť založená na HBES, triede 1. Krútená dvojlinka
STN EN 50090-5-3 (36 8051): 2016 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 5-3: Prenosové médium a vrstvy závislé od prenosového média. Rádiová frekvencia pre HBES triedy 1
STN EN 50090-6-1 (36 8051): 2018 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 6-1: Rozhrania. Rozhranie webových služieb
STN EN 50090-7-1 (36 8051): 2004 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 7-1: Riadenie systému. Riadiace postupy
STN EN 50090-9-1 (36 8051): 2004 Elektronické systémy pre byty a budovy (HBES). Časť 9-1: Požiadavky na inštaláciu. Generický káblový rozvod pre HBES triedy 1. Krútený pár
STN EN 13321-1 (74 7302): 2021 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, ovládacích a regulačných zariadeniach a riadení budov. Elektronické systémy v domácnostiach a budovách. Časť 1: Požiadavky na výrobky a systémy
STN EN ISO 22510 (74 7302): 2020 Otvorená dátová komunikácia v automatizácii, riadení a manažérstve budov. Elektronické systémy pre domácnosti a budovy. Komunikácia KNXnet/IP (ISO 22510: 2019)