Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 1434-3 (25 8512): 2016 Merače tepla. Časť 3: Výmena dát a rozhrania
STN EN 62056-7-3 (35 6131): 2017 Výmena údajov pri meraní elektrickej energie. Súbor DLMS/COSEM. Časť 7-3: Komunikačné profily pre drôtový a bezdrôtový M-Bus pre miestne a susedné siete
STN EN 13757-1 (36 5711): 2022 Komunikačné systémy meradiel. Časť 1: Výmena údajov
STN EN 13757-2 (36 5711): 2018 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 2: Drôtová M-Bus komunikácia
STN EN 13757-3 (36 5711): 2018 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 3: Aplikačné protokoly
STN EN 13757-4 (36 5711): 2019 Komunikačné systémy pre meradlá. Bezdrôtová komunikácia M-Bus
STN EN 13757-5 (36 5711): 2016 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 5: Bezdrôtové prenášanie M-Bus
STN EN 13757-6 (36 5711): 2016 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 6: Lokálna zbernica
STN EN 13757-7 (36 5711): 2018 Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 7: Služby prenosu a bezpečnostné služby