Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62453-1 (18 4012): 2017 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 1: Prehľad a návod
STN EN 62453-2 (18 4012): 2017 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 2: Koncept a podrobný opis
STN EN 62453-301 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 301: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 1
STN EN 62453-302 (18 4012): 2018 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 302: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 2
STN EN 62453-303-2 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 303-2: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6
STN EN 62453-306 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 306: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 6
STN EN 62453-309 (18 4012): 2018 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 309: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 9
STN EN 62453-315 (18 4012): 2010 Špecifikácia rozhrania softvérových nástrojov na prácu s prevádzkovými prístrojmi (FDT). Časť 315: Integrácia komunikačného profilu - IEC 61784 CPF 15
STN EN 61784-3-1 (18 4020): 2011 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-1: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 1
STN EN 61784-3-12 (18 4020): 2011 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-12: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 12
STN EN 61784-3-13 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-13: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 13
STN EN 61784-3-14 (18 4020): 2011 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-14: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 14
STN EN 61784-3-17 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-17: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 17
STN EN 61784-3-18 (18 4020): 2012 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-18: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 18
STN EN 61784-3-2 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-2: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 2
STN EN 61784-3-3 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-3: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 3
STN EN 61784-3-6 (18 4020): 2011 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-6: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 6
STN EN 61784-3-8 (18 4020): 2018 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 3-8: Funkčná bezpečnosť prevádzkových zberníc. Doplnkové špecifikácie pre CPF 8
STN EN 61784-5-1 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-1: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 1
STN EN 61784-5-10 (18 4020): 2012 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-10: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 10
STN EN 61784-5-11 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-11: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 11
STN EN 61784-5-13 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-13: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 13
STN EN 61784-5-14 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-14: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 14
STN EN 61784-5-15 (18 4020): 2012 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-15: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 15
STN EN 61784-5-16 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-16: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 16
STN EN 61784-5-17 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-17: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 17
STN EN 61784-5-19 (18 4020): 2014 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-19: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 19
STN EN 61784-5-4 (18 4020): 2012 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-4: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 4
STN EN IEC 61784-1 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 1: Profily prevádzkových zberníc
STN EN IEC 61784-2 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 2: Doplnkové profily prevádzkových zberníc pre siete v reálnom čase založené na ISO/IEC/IEEE 8802-3
STN EN IEC 61784-5-12 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-12: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 12
STN EN IEC 61784-5-18 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-18: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 18
STN EN IEC 61784-5-2 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-2: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 2
STN EN IEC 61784-5-20 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-20: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 20
STN EN IEC 61784-5-21 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-21: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 21
STN EN IEC 61784-5-3 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-3: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 3
STN EN IEC 61784-5-6 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-6: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 6
STN EN IEC 61784-5-8 (18 4020): 2019 Priemyselné komunikačné siete. Profily. Časť 5-8: Inštalácia prevádzkových zberníc. Inštalačné profily pre rad komunikačných profilov CPF 8