Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 62676-1-1 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-1: Požiadavky na obrazové systémy
STN EN 62676-1-2 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 1-2: Obrazový prenos. Všeobecné požiadavky na obrazový prenos
STN EN 62676-2-1 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-1: Obrazové prenosové protokoly. Všeobecné požiadavky
STN EN 62676-2-2 (33 4592): 2014 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-2: Obrazové prenosové protokoly. Implementácia IP interoperability založená na službách HTTP a REST
STN EN 62676-3 (33 4592): 2015 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 3: Analógové a digitálne videorozhrania
STN EN 62676-4 (33 4592): 2015 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 4: Pokyny na používanie
STN EN IEC 62676-2-31 (33 4592): 2020 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-31: Živý prenos a riadenie založené na webových službách
STN EN IEC 62676-2-32 (33 4592): 2020 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 2-32: Riadenie záznamu a reprodukcie založené na webových službách
STN EN IEC 62676-5 (33 4592): 2019 Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách. Časť 5: Špecifikácie údajov a charakteristiky kvality zobrazenia kamerových zariadení
STN ETS 300 747 (87 0747): 2002 Zabezpečenie telekomunikácií. Riadenie prístupu na službu a synchronizácia audiovizuálnych služieb