Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50134-2 (33 4594): 2018 Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 2: Aktivačné zariadenia
STN EN 50134-3 (33 4594): 2013 Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 3: Miestna jednotka a ovládač
STN EN 50134-5 (33 4594): 2005 Poplachové systémy. Systémy privolania pomoci. Časť 5: Prepojenia a prenos správ
STN EN 50136-1 (33 4596): 2012 Poplachové systémy. Poplachové prenosové systémy a zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky na poplachové prenosové systémy