Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60839-11-1 (33 4593): 2014 Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupov. Požiadavky na systém a jeho súčasti
STN EN 60839-11-2 (33 4593): 2015 Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-2: Elektronické systémy kontroly vstupov. Pokyny na používanie
STN EN 60839-11-31 (33 4593): 2017 Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-31: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Základný protokol interoperability na báze webových služieb
STN EN 60839-11-32 (33 4593): 2017 Poplachové a elektronické bezpečnostné systémy. Časť 11-32: Elektronické systémy zabezpečenia prístupu. Monitorovanie zabezpečenia prístupu na báze webových služieb
STN EN 50486 (33 4598): 2009 Zariadenia zvukových a obrazových domových systémov vstupných dverí