Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 73 0875 (73 0875): 1991 Požiarna bezpečnosť stavieb. Navrhovanie elektrickej požiarnej signalizácie
STN EN 54-1 (92 0404): 2022 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod
STN EN 54-10 (92 0404): 2003 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 10: Plameňové hlásiče. Bodové hlásiče
STN EN 54-11 (92 0404): 2002 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče požiaru
STN EN 54-12 (92 0404): 2015 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 12: Dymové hlásiče. Lineárne hlásiče využívajúce optický svetelný lúč
STN EN 54-13+A1 (92 0404): 2020 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 13: Posúdenie kompatibility a pripojiteľnosti súčastí systému
STN EN 54-16 (92 0404): 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
STN EN 54-17 (92 0404): 2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 17: Oddeľovacie prvky proti skratu
STN EN 54-18 (92 0404): 2006 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 18: Zariadenia vstupu/výstupu
STN EN 54-2+AC (92 0404): 2001 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie
STN EN 54-20 (92 0404): 2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 20: Nasávacie dymové hlásiče
STN EN 54-21 (92 0404): 2007 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 21: Zariadenia na prenos signalizácie požiaru a signalizácie porúch
STN EN 54-23 (92 0404): 2010 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia
STN EN 54-24 (92 0404): 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 24: Súčasti systému hlasovej signalizácie požiaru - reproduktory
STN EN 54-25 (92 0404): 2009 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 25: Súčasti využívajúce rádiové spoje
STN EN 54-3+A1 (92 0404): 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 3: Zariadenia akustickej poplachovej signalizácie požiaru
STN EN 54-4+AC (92 0404): 2001 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
STN EN 54-5+A1 (92 0404): 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 5: Tepelné hlásiče. Bodové tepelné hlásiče
STN EN 54-7 (92 0404): 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 7: Dymové hlásiče. Bodové hlásiče využívajúce rozptyl svetla, prenikajúce svetlo alebo ionizáciu
STN P CEN/TS 54-14 (92 0404): 2019 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 14: Pokyny na navrhovanie, projektovanie, inštalovanie, uvedenie do prevádzky, prevádzkovanie a údržbu