Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 50131-1 (33 4591): 2007 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy. Časť 1: Požiadavky na systém
STN P CLC/TS 50131-11 (33 4591): 2012 Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové systémy. Časť 11: Tiesňové hlásiče
STN EN 50849 (36 8012): 2017 Núdzové akustické systémy
STN EN IEC 62368-1 (36 9064): 2020 Zariadenia audio/video, informačných a komunikačných technológií. Časť 1: Požiadavky na bezpečnosť