Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60332-2-1 (34 7101): 2005 Skúšky elektrických a optických káblov v podmienkach požiaru. Časť 2-1: Skúška samostatného malého izolovaného vodiča alebo kábla proti vertikálnemu šíreniu plameňa. Zariadenie
STN EN 50171 (36 0630): 2003 Centrálne napájacie systémy
STN EN 50171 (36 0630): 2022 Centrálne bezpečnostné napájacie systémy
STN 92 0102 (92 0102): 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Veličiny a značky
STN 92 0201-1 (92 0201): 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 1: Požiarne riziko, veľkosť požiarneho úseku
STN 92 0201-2 (92 0201): 2017 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 2: Stavebné konštrukcie
STN 92 0201-3 (92 0201): 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 3: Únikové cesty a evakuácia osôb
STN 92 0201-4 (92 0201): 2000 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti
STN 92 0202-1 (92 0202): 1999 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi
STN 92 0203 (92 0203): 2013 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
STN 92 0204 (92 0204): 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu
STN 92 0205 (92 0205): 2014 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN 92 0206 (92 0206): 2015 Správanie sa požiarnych konštrukcií. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických rozvádzačov nízkeho napätia. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok
STN 92 0241 (92 0241): 2012 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami
STN EN 54-4+AC (92 0404): 2001 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia
STN EN 13565-2+AC (92 0409): 2020 Stabilné hasiace zariadenia. Penové zariadenia. Časť 2: Projektovanie, konštrukcia a údržba
STN EN 3-8 (92 0501): 2022 Prenosné hasiace prístroje. Časť 8: Požiadavky na konštrukciu, odolnosť proti tlaku a mechanické skúšky hasiacich prístrojov, ktoré vyhovujú požiadavkám EN 3-7, pri maximálnom dovolenom tlaku, ktorý s
STN EN 12101-10 (92 0550): 2006 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia. Časť 10: Napájací zdroj
STN EN 12101-6 (92 0550): 2006 Zariadenia na odvod dymu a splodín horenia. Časť 6: Zariadenia na vytvorenie rozdielu tlaku. Zostavy
STN 92 1101-1 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1: Výrobky na upevnenie káblov a vodičov
STN 92 1101-2 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 2: Nízkonapäťové rozvádzače
STN 92 1101-3 (92 1101): 2013 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 3: Výrobky na spájanie káblov a vodičov
STN 92 1101-4 (92 1101): 2014 Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 4: Skrine s požiarnou odolnosťou na nízkonapäťové rozvádzače