Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN IEC 60050-845 (33 0050): 2001 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 845: Osvetlenie
STN 33 2000-5-559 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie
STN 33 2000-7-715 (33 2000): 2013 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie
STN 36 0004 (36 0004): 1966 Umelé svetlo a osvetľovanie. Všeobecné ustanovenia
STN EN 12665 (36 0070): 2021 Svetlo a osvetlenie. Základné termíny a kritériá na stanovenie požiadaviek na osvetlenie
STN P ISO/CIE TS 22012 (36 0072): 2022 Svetlo a osvetlenie. Stanovenie udržiavacieho činiteľa. Spôsob určenia
STN P ISO/TS 21274 (36 0073): 2022 Svetlo a osvetlenie. Uvádzanie osvetľovacích systémov v budovách do prevádzky
STN EN 61547 (36 0090): 2010 Zariadenia na všeobecné osvetlenie. Požiadavky elektromagnetickej kompatibility na odolnosť
STN EN 62504 (36 0293): 2018 Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície
STN 36 0452 (36 0452): 1986 Umelé osvetlenie obytných budov
STN EN IEC 63103 (36 0508): 2021 Osvetľovacie zariadenia. Meranie spotreby elektrickej energie v neaktívnom režime
STN EN IEC 62031 (36 0585): 2020 LED moduly na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné špecifikácie
STN EN IEC 62031 (36 0585): 2020 LED moduly na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné špecifikácie
STN EN 62868 (36 0588): 2016 Panely organických diód emitujúcich svetlo (OLED) na všeobecné osvetlenie. Bezpečnostné požiadavky
STN EN IEC 63128 (36 0598): 2020 Rozhranie na riadenie stmievania osvetlenia. Analógové napäťové rozhranie pre elektronické ovládacie zariadenia svetelných zdrojov
STN EN 60598-1 (36 0600): 2016 Svietidlá. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
STN EN 62722-1 (36 0605): 2016 Prevádzkové vlastnosti svietidiel. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN P CEN/TS 17165 (73 0582): 2021 Svetlo a osvetlenie. Postup pri návrhu osvetľovacej sústavy