Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN 60297-3-100 (18 8001): 2009 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Rozmery nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 in). Časť 3-100: Základné rozmery čelných panelov, stojanov, kostier, roštov a skríň
STN EN 60297-3-101 (18 8001): 2005 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-101: Rošty a prislúchajúce zásuvné jednotky
STN EN 60297-3-102 (18 8001): 2005 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-102: Zasúvací/vyťahovací nástroj
STN EN 60297-3-103 (18 8001): 2005 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-103: Kľúčovanie a vodiaci kolík
STN EN 60297-3-104 (18 8001): 2007 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 in). Časť 3-104: Koordinácia rozmerov konektora, roštu a zásuvných jednotiek
STN EN 60297-3-105 (18 8001): 2009 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Rozmery nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 in). Časť 3-105: Rozmery a návrh z hľadiska kostier 1U
STN EN 60297-3-106 (18 8001): 2010 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-106: Prispôsobenie rozmerov stojanov a kostier vhodných pre metrické skrine a rošty v
STN EN 60297-3-107 (18 8001): 2012 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-107: Rozmery stojanov a zásuvných jednotiek, malý činiteľ tvaru
STN EN 60297-3-108 (18 8001): 2015 Stavebnicové konštrukcie na elektronické zariadenia. Rozmery nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-108: Rozmery zásuvných jednotiek typu R a zásuvných modulov
STN EN 60297-3-109 (18 8001): 2016 Stavebnicové konštrukcie na elektrické a elektronické zariadenia. Systém nosných konštrukcií radu 482,6 mm (19 palcov). Časť 3-109: Rozmery skriniek na zabudované počítačové zariadenia
STN EN 62610-4 (18 8003): 2014 Stavebnicové konštrukcie pre elektronické zariadenia. Tepelný manažment pre skrine podľa súborov noriem IEC 60297 a IEC 60917. Časť 4: Chladiace prevádzkové skúšky pre vodou zásobované výmenníky tepla
STN EN 62610-5 (18 8003): 2016 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Tepelné manažérstvo pre skrine podľa súborov noriem IEC 60297 a IEC 60917. Časť 5: Hodnotenie chladiaceho výkonu - skrine do vnútorné
STN EN IEC 62610-2 (18 8003): 2019 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Tepelné manažérstvo pre skrine podľa súborov noriem IEC 60297 a IEC 60917. Časť 2: Metóda na určenie štruktúry núteného vzdušného chl
STN EN IEC 62610-6 (18 8003): 2020 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Tepelné manažérstvo pre skrine podľa súborov noriem IEC 60297 a IEC 60917. Časť 6: Recirkulácia vzduchu a obtok skriní do vnútorného