Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN ISO 22829 (05 2677): 2018 Odporové zváranie. Usmerňovač na zváracie pištole s integrovaným transformátorom. Jednotky usmerňovačov na pracovnú frekvenciu 1000 Hz (ISO 22829: 2017)
STN IEC 60050-421 (33 0050): 2000 Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlmivky
STN EN 60038 (33 0120): 2012 Normalizované napätia CENELEC
STN 33 3240 (33 3240): 1987 Elektrotechnické predpisy. Stanovište výkonových transformátorov
STN EN 50329 (34 1584): 2004 Dráhové aplikácie. Pevné inštalácie. Trakčné transformátory
STN 34 3278 (34 3278): 1964 Prevádzka a obsluha prístrojových transformátorov
STN EN 60076-1 (35 1100): 2012 Výkonové transformátory. Časť 1: Všeobecne
STN EN 60076-10 (35 1100): 2017 Výkonové transformátory. Časť 10: Určenie hladín hluku
STN EN 60076-13 (35 1100): 2007 Výkonové transformátory. Časť 13: Kvapalinou plnené transformátory so samočinnou ochranou
STN EN 60076-14 (35 1100): 2014 Výkonové transformátory: Časť 14: Kvapalinou plnené transformátory používajúce vysokotepelné izolačné materiály
STN EN 60076-16 (35 1100): 2012 Výkonové transformátory. Časť 16: Transformátory pre veterné turbíny
STN EN 60076-2 (35 1100): 2012 Výkonové transformátory. Časť 2: Oteplenie kvapalinou plnených transformátorov
STN EN 60076-6 (35 1100): 2009 Výkonové transformátory. Časť 6: Tlmivky
STN EN IEC 60076-11 (35 1100): 2019 Výkonové transformátory. Časť 11: Suché výkonové transformátory
STN EN IEC 60076-22-1 (35 1100): 2019 Výkonové transformátory. Časť 22-1: Príslušenstvo výkonových transformátorov a tlmiviek. Ochranné prístroje
STN IEC 60076-7 (35 1100): 2009 Výkonové transformátory. Časť 7: Návod na zaťažovanie olejových výkonových transformátorov
STN IEC 60076-8 (35 1100): 2001 Výkonové transformátory. Časť 8: Návod na použitie
STN EN 50541-2 (35 1110): 2014 Trojfázové suché distribučné transformátory 50 Hz od 100 kVA do 3 150 kVA, s najvyšším napätím pre zariadenia neprevyšujúcim 36 kV. Časť 2: Stanovenie zaťažiteľnosti transformátora zaťaženého nesínuso
STN EN 50708-1-1 (35 1130): 2020 Výkonové transformátory. Dopĺňajúce európske požiadavky. Časť 1-1: Spoločná časť. Všeobecné požiadavky
STN EN 50708-2-1 (35 1130): 2020 Výkonové transformátory. Dopĺňajúce európske požiadavky. Časť 2-1: Transformátory stredného výkonu. Všeobecné požiadavky
STN EN 50708-3-1 (35 1130): 2020 Výkonové transformátory. Dopĺňajúce európske požiadavky. Časť 3-1: Transformátory veľkého výkonu. Všeobecné požiadavky
STN EN 61378-1 (35 1175): 2012 Transformátory pre meniče. Časť 1: Transformátory na priemyselné použitie
STN EN 61378-2 (35 1175): 2003 Transformátory pre meniče. Časť 2: Transformátory na používanie vo vysokonapäťových jednosmerných prenosových sieťach (HVDC)
STN EN 61869-1 (35 1309): 2010 Prístrojové transformátory. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61869-2 (35 1309): 2013 Prístrojové transformátory. Časť 2: Dodatočné požiadavky na transformátory prúdu
STN EN 61869-3 (35 1309): 2012 Prístrojové transformátory. Časť 3: Osobitné požiadavky na indukčné transformátory napätia
STN EN 61558-2-15 (35 1330): 2012 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a ich kombinácií. Časť 2-15: Osobitné požiadavky na oddeľovacie transformátory na napájanie zdravotníckych priestorov a ich skúšky
STN EN 61558-2-2 (35 1330): 2007 Bezpečnosť výkonových transformátorov, napájacích zdrojov, tlmiviek a podobných výrobkov. Časť 2-2: Osobitné požiadavky a skúšky regulačných transformátorov a napájacích zdrojov so zabudovanými regula
STN EN 61558-2-4 (35 1330): 2009 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-4: Osobitné požiadavky a skúšky na oddeľovacie transformátory a napájacie zdroje s
STN EN 61558-2-6 (35 1330): 2010 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích zdrojov a podobných výrobkov na napájacie napätia do 1 100 V. Časť 2-6: Osobitné požiadavky a skúšky na bezpečnostné oddeľovacie transformátory a napáj
STN EN IEC 61558-1 (35 1330): 2019 Bezpečnosť transformátorov, tlmiviek, napájacích jednotiek a ich kombinácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšky
STN EN ISO 5826 (35 1404): 2014 Zariadenie na zváranie odporom. Transformátory. Všeobecné požiadavky na všetky transformátory (ISO 5826:2014)