Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 60152 (01 3732): 2021 Identifikácia fázových vodičov trojfázových elektrických systémov prostredníctvom/pomocou hodinového uhla
STN 33 2000-5-551 (33 2000): 2010 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
STN 33 2000-5-56 (33 2000): 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečnostné technické prostriedky budov
STN EN 88528-11 (33 3140): 2004 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 11: Rotačné systémy nepretržitého napájania. Prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy
STN EN ISO 8528-13 (33 3140): 2016 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 13: Bezpečnosť (ISO 8528-13: 2016)
STN ISO 8528-1 (33 3140): 2013 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 1: Použitie, menovité údaje a vlastnosti
STN ISO 8528-12 (33 3140): 2010 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzové zdroje na bezpečnostné účely
STN ISO 8528-2 (33 3140): 2013 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 2: Motory
STN ISO 8528-3 (33 3140): 2013 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 3: Generátory striedavého prúdu pre zdrojové agregáty
STN ISO 8528-4 (33 3140): 2013 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 4: Riadiace a spínacie prístroje
STN ISO 8528-5 (33 3140): 2015 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 5: Zdrojové agregáty
STN ISO 8528-6 (33 3140): 2013 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 6: Skúšobné metódy
STN ISO 8528-7 (33 3140): 2002 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 7: Technické údaje pre špecifikáciu a návrh
STN ISO 8528-8 (33 3140): 2002 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 8: Požiadavky na zdrojové agregáty malého výkonu a skúšky týchto agregátov
STN ISO 8528-9 (33 3140): 2002 Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 9: Meranie a hodnotenie mechanických vibrácií
STN EN 60146-1-1 (35 1530): 2010 Polovodičové meniče. Všeobecné požiadavky a meniče so sieťovou komutáciou. Časť 1-1: Stanovenie základných požiadaviek
STN EN 62310-1 (35 4735): 2005 Statické prenosové systémy (STS). Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky
STN EN 62310-2 (35 4735): 2007 Statické prenosové systémy (STS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
STN EN 62310-3 (35 4735): 2009 Statické prenosové systémy (STS). Časť 3: Metódy špecifikácie funkčných vlastností a skúšobných požiadaviek
STN EN IEC 62485-2 (36 4380): 2020 Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie
STN EN IEC 62040-1 (36 9065): 2020 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 1: Bezpečnostné požiadavky
STN EN 62040-5-3 (36 9066): 2017 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 5-3: UPS s výstupom jednosmerného prúdu. Výkonové a skúšobné požiadavky
STN EN IEC 62040-2 (36 9066): 2019 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 2: Požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC)
STN EN IEC 62040-3 (36 9066): 2021 Zdroje neprerušovaného napájania (UPS). Časť 3: Metóda určovania požiadaviek na funkčné vlastnosti a skúšky
STN 38 5422 (38 5422): 1975 Strojovne elektrických zdrojových sústav strojov
STN 73 0032 (73 0032): 2016 Výpočet stavebných konštrukcií a základov zaťažených dynamickými účinkami strojov
STN 73 4201 (73 4201): 2012 Rekonštrukcie a opravy komínov a dymovodov. Spoločné ustanovenia
STN EN 1443 (73 4211): 2022 Komíny. Všeobecné požiadavky