Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN 34 0350 (34 0350): 1964 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy pre pohyblivé káble a šnúry
STN EN 50407-3 (34 7034): 2014 Mnohopárové káble používané v digitálnych prístupových telekomunikačných sieťach s vysokou bitovou rýchlosťou. Časť 2: Vnútorné mnohopárové/krížové káble na inštalovanie v bytových domoch pre univerzá
STN EN 50441-1 (34 7035): 2012 Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 1: Netienené káble. Trieda 1
STN EN 50441-2 (34 7035): 2012 Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 2: Tienené káble. Trieda 2
STN EN 50441-3 (34 7035): 2006 Káble pre vnútorné bytové telekomunikačné inštalácie. Časť 3: Tienené káble. Trieda 3
STN EN 50441-4 (34 7035): 2012 Káble pre vnútorné telekomunikačné inštalácie v obytných priestoroch. Časť 4: Káble do 1 200 MHz. Trieda 4
STN EN 50575 (34 7110): 2015 Silnoprúdové, riadiace a komunikačné káble. Káble na všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň
STN EN 50525-2-31 (34 7410): 2012 Elektrické káble. Nízkonapäťové káble na menovité napätia do 450/750 V (U0/U) vrátane. Časť 2-31: Káble na všeobecné použitie. Jednožilové neoplášťované káble s termoplastickou izoláciou z PVC
STN EN 60794-2 (35 9223): 2018 Optické káble. Časť 2: Vnútorné káble. Rámcová špecifikácia
STN EN 50174-2 (36 9071): 2018 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách
STN P I-ETS 300 644 (87 0644): 2000 Prenos a multiplexovanie (TM). Optické vláknové káble na vnútorné použitie