Normy

Uvedený výpis je výberom SEZ-KES. Nejedná sa o záväzný oficiálny zoznam a nenárokujeme si jeho úplnosť a správnosť. (obsahuje 2724 noriem)
STN EN IEC 60917-1 (18 8002): 2020 Modulové usporiadanie stavebnicových konštrukcií elektronických zariadení. Časť 1: Kmeňová norma
STN EN IEC 61969-1 (18 8003): 2020 Stavebnicové konštrukcie pre elektrické a elektronické zariadenia. Vonkajšie kryty. Časť 1: Návod na navrhovanie
STN 33 0360 (33 0360): 1989 Elektrotechnické predpisy. Miesta pripojenia ochranných vodičov na elektrických predmetoch
STN 34 1382 (34 1382): 1988 Skúšanie elektrostatických vlastností materiálov a výrobkov
STN EN 61810-1 (35 3411): 2015 Elektromechanické elementárne relé. Časť 1: Všeobecné a bezpečnostné požiadavky
STN EN 61810-2-1 (35 3411): 2018 Elektromechanické elementárne relé. Časť 2-1: Spoľahlivosť. Postup na overenie hodnôt B10
STN EN 61810-3 (35 3411): 2015 Elektromechanické elementárne relé. Časť 3: Relé s nútene vedenými (mechanicky spriahnutými) kontaktmi
STN EN 60947-1 (35 4101): 2008 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 60947-2 (35 4101): 2020 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 2: Ističe
STN EN 60947-3 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie
STN EN 60947-4-2 (35 4101): 2013 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 4-2: Stýkače a spúšťače motorov. Polovodičové regulátory a spúšťače motorov na striedavý prúd
STN EN 60947-4-3 (35 4101): 2015 Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 4-3: Stýkače a spúšťače motorov. Striedavé polovodičové regulátory a stýkače pre nemotorické zaťaženie
STN EN 60947-5-1 (35 4101): 2020 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-1: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Elektromechanické prístroje riadiacich obvodov
STN EN 60947-5-4 (35 4101): 2004 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 5-4: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Metódy stanovenia prevádzkových vlastností slaboprúdových kontaktov. Osobitné skúšky
STN EN 60947-5-5 (35 4101): 2001 Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 5-5: Prístroje riadiacich obvodov a spínacie prvky. Prístroj na elektrické núdzové zastavenie s mechanickým zaistením
STN EN 60947-6-1 (35 4101): 2006 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 6-1: Spínače s viacerými funkciami. Prepínacie zariadenia
STN EN 60947-6-2 (35 4101): 2004 Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia. Časť 6-2: Spínače s viacerými funkciami. Riadiace a ochranné spínacie prístroje (alebo zariadenia) (CPS)
STN EN 60947-7-1 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-1: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre medené vodiče
STN EN 60947-7-2 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-2: Pomocné zariadenia. Svorkovnice pre ochranné medené vodiče
STN EN 60947-7-3 (35 4101): 2010 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 7-3: Pomocné zariadenia. Bezpečnostné požiadavky na poistkové svorkovnice
STN EN IEC 60947-1 (35 4101): 2021 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN IEC 60947-3 (35 4101): 2021 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 3: Spínače, odpájače, odpínače a poistkové kombinácie
STN EN IEC 60947-4-1 (35 4101): 2019 Nízkonapäťové spínacie a riadiace zariadenia. Časť 4-1: Stýkače a spúšťače motorov. Elektromechanické stýkače a spúšťače motorov
STN EN 60669-1 (35 4106): 2018 Spínače pre elektrické inštalácie v domácnostiach a podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 61095 (35 4151): 2009 Elektromechanické stýkače pre domácnosť a na podobné účely
STN EN 60898-1 (35 4170): 2004 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 1: Ističe určené na prevádzku pri striedavom prúde
STN EN 60898-2 (35 4170): 2007 Elektrické príslušenstvo. Ističe na nadprúdové istenie domových a podobných inštalácií. Časť 2: Ističe určené na prevádzku pri striedavom a jednosmernom prúde
STN EN IEC 60934 (35 4175): 2020 Ističe pre zariadenia (CBE)
STN 35 4181 (35 4181): 2017 Zásuvkové prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou alebo bez nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie
STN EN 61008-1 (35 4182): 2013 Prúdové chrániče bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné použitie (RCCB). Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 61009-1 (35 4183): 2013 Prúdové chrániče so vstavanou nadprúdovou ochranou pre domácnosť a na podobné použitie (RCBO). Časť 1: Všeobecné pravidlá
STN EN 62423 (35 4183): 2013 Prúdové chrániče typu F a typu B so vstavanou nadprúdovou ochranou a bez nej pre domácnosť a na podobné použitie
STN 35 4184 (35 4184): 2003 Elektrické príslušenstvo. Prenosné prístroje s ochranou na rozdielový prúd bez vstavanej nadprúdovej ochrany pre domácnosť a na podobné používanie (PRCD)
STN EN 63024 (35 4191): 2019 Požiadavky na zariadenia na samočinné opätovné zapínanie (ARD) ističov, prúdových chráničov s nadprúdovou ochranou (RCBO) a prúdových chráničov bez nadprúdovej ochrany (RCCB) pre domácnosť a na podobn
STN EN IEC 62962 (35 4195): 2020 Osobitné požiadavky na zariadenia na odľahčovanie siete (LSE)
STN EN 60309-1 (35 4513): 2001 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60309-2 (35 4513): 2001 Vidlice, zásuvky a zásuvkové spojenia na priemyselné použitie. Časť 2: Požiadavky na rozmerovú zameniteľnosť prístrojov s kolíkmi a dutinkami
STN 35 4516 (35 4516): 2005 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Dvojpólové vidlice a zásuvky do 16 A a do 250 V
STN IEC 60884-1 (35 4520): 2004 Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN 35 4701-2 (35 4701): 2014 Nízkonapäťové poistky. Časť 2: Doplnkové požiadavky na poistky používané kvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na priemyselné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až K
STN 35 4701-3 (35 4701): 2011 Nízkonapäťové poistky. Časť 3: Doplnkové požiadavky na poistky používané nekvalifikovanou obsluhou (poistky prevažne na domové a podobné použitie). Príklady normalizovaných systémov poistiek A až F
STN EN 60269-1 (35 4701): 2008 Nízkonapäťové poistky. Časť 1: Všeobecné požiadavky
STN EN 60269-4 (35 4701): 2010 Nízkonapäťové poistky. Časť 4: Doplnkové požiadavky na tavné vložky určené na istenie polovodičových prvkov
STN EN 60269-6 (35 4701): 2012 Nízkonapäťové poistky. Časť 6: Doplnkové požiadavky na tavné vložky určené na istenie systémov solárnej fotovoltickej energie
STN EN 61557-6 (35 6230): 2008 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN 61557-8 (35 6230): 2017 Elektrická bezpečnosť v nízkonapäťových rozvodných sieťach so striedavým napätím do 1 000 V a s jednosmerným napätím do 1 500 V. Zariadenia na skúšanie, meranie alebo sledovanie činnosti prostriedkov
STN EN IEC 62115 (36 1338): 2020 Elektrické hračky. Bezpečnosť
STN EN 60670-21 (37 0100): 2008 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 21: Osobitné požiadavky na škatule a úplné kryty s vybavením pre závesné prostriedky
STN EN 60670-23 (37 0100): 2009 Škatule a úplné kryty na elektrické príslušenstvá pre domácnosť a na podobné pevné elektrické inštalácie. Časť 23: Osobitné požiadavky na škatule a úplné kryty umiestnené v podlahe