10/2022

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za október 2022,
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50678: 2022-10 (33 1101) Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení elektrických spotrebičov po oprave.
 • STN EN IEC 61970-401: 2022-10 (33 4621) Rozhranie aplikačného programu systému riadenia energie (EMS-API). Časť 401: Profilový rámec.*)
 • STN EN 50388-1: 2022-10 (34 1530) Dráhové aplikácie. Pevné zariadenia a koľajové vozidlá. Technické kritériá pre koordináciu medzi systémami napájania elektrickou trakčnou energiou a koľajovými vozidlami na dosiahnutie interoperability. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN 50397-2: 2022-10 (34 7412) Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia nad 1 kV a neprevyšujúce 36 kV. Časť 2: Príslušenstvo vodičov s ochranným obalom. Skúšky a preberacie kritériá.*)
 • STN EN 50397-3: 2022-10 (34 7412) Vodiče s ochranným obalom na vonkajšie vedenia a súvisiace príslušenstvo pre striedavé menovité napätia nad 1 kV a neprevyšujúce 36 kV. Časť 3: Návod na používanie.*)
 • STN EN 50699: 2022-10 (34 5610) Opakované skúšky elektrických spotrebičov.
 • STN EN 61643-31/AC: 2022-10 (34 1393) Nízkonapäťové prepäťové ochranné prístroje. Časť 31: Požiadavky a skúšobné metódy pre prepäťové ochranné prístroje (SPD) vo fotovoltických inštaláciách.*)
 • STN EN IEC 60153-4: 2022-10 (34 7910) Duté kovové vlnovody. Časť 4: Špecifikácia kruhových vlnovodov.*)
 • STN EN 15193-1+A1: 2022-10 (36 0460) Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9.
 • STN EN 60061-1/A63: 2022-10 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 1: Pätice pre zdroje svetla.*)
 • STN EN 60061-2/A58: 2022-10 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60312-1/A11: 2022-10 (36 1064) Vysávače pre domácnosť. Časť 1: Vysávače na suché čistenie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN 62841-2-1/A1: 2022-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.*)
 • STN EN 62841-2-1/A12: 2022-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na ručné vŕtačky a príklepové vŕtačky.*)
 • STN EN 62841-4-2/A1: 2022-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-2: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot.*)
 • STN EN 62841-4-2/A11: 2022-10 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-2: Osobitné požiadavky na nožnice na živý plot.*)
 • STN EN IEC 60086-1/AC: 2022-10 (36 4110) Primárne batérie. Časť 1: Všeobecne.*)
 • STN EN IEC 60086-2/AC: 2022-10 (36 4110) Primárne batérie. Časť 2: Fyzikálne a elektrické špecifikácie.*)
 • STN EN IEC 60086-5/AC: 2022-10 (36 4110) Primárne batérie. Časť 5: Bezpečnosť batérií s vodným elektrolytom.*)
 • STN EN IEC 60336/AC: 2022-10 (36 4744) Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Rozmery ohnísk a súvisiace charakteristiky.*)
 • STN EN IEC 62108: 2022-10 (36 4650) Koncentrátorové fotovoltické (CPV) moduly a zostavy. Posúdenie návrhu a typové schválenie.*)
 • STN EN IEC 62485-5/AC: 2022-10 (36 4380) Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 5: Bezpečná prevádzka stacionárnych lítium-iónových batérií.*)
 • STN EN IEC 62985/AC: 2022-10 (36 4767) Metódy na výpočet odhadu dávky vzhľadom na veľkosť pacienta (SSDE) pri výpočtovej tomografii.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2022-10“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:      Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie