05/2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2023,
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN EN IEC 62351-5: 2023-05 (33 4622) Riadenie elektrických výkonových sústav a pridružená výmena informácií. Bezpečnosť údajov a komunikácií. Časť 5: Bezpečnosť podľa IEC 60870-5 a deriváty.*)
  • STN EN ISO 8528-10: 2023-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 10: Meranie vzduchom prenášaného hluku (ISO 8528-10: 2022).*)
  • STN EN IEC 80601-2-59/A1: 2023-05 (36 4800) Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 2-59: Osobitné požiadavky na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti skríningových termografov na skríning ľudí s horúčkou.*)
  • STN EN IEC/ASTM 62885-7/A1: 2023-05 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 7: Roboty na suché čistenie pre domácnosť a na podobné použitie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:      Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie