08/2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za august 2023.
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN IEC 61400-21-2: 2023-08 (33 3160)Veterné elektrárne. Časť 21-2: Meranie a stanovenie  elektrických charakteristík. Veterné elektrárne.*)
 • STN ISO 8528-12: 2023-08 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 12: Núdzový napájací zdroj na bezpečnostné účely.
 • STN EN IEC 55016-1-4/Zmena A2: 2023-08 (33 4216) Špecifikácia metód a meracích prístrojov na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Časť 1-4: Meracie prístroje na meranie rádiového rušenia a odolnosti proti nemu. Antény a skúšobné miesta na meranie vyžarovaného rušenia.*)
 • STN EN IEC 62847: 2023-08 (34 1512) Dráhové aplikácie. Dráhové vozidlá. Elektrické konektory, požiadavky a skúšobné metódy.*)
 • STN EN IEC 60335-2-81/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-81: Osobitné požiadavky na ohrievače nôh a ohrievacie rohože.*)
 • STN EN IEC 60335-2-81/Zmena A2: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-81: Osobitné požiadavky na ohrievače nôh a ohrievacie rohože.*)
 • STN EN IEC 61010-031: 2023-08 (36 2000) Bezpečnostné požiadavky na elektrické zariadenia na meranie, riadenie a laboratórne použitie. Časť 031: Bezpečnostné požiadavky na ručné zostavy sond na meranie a skúšanie.*)
 • STN EN 60335-2-31/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače.*)
 • STN EN 60335-2-31/Zmena A2: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na  podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače.*)
 • STN EN 60335-2-31/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-31: Osobitné požiadavky na sporákové odsávače.*)
 • STN EN 60335-2-52/Zmena A2: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu.*)
 • STN EN 60335-2-52/Zmena A13: 2023-08 (36 1055)Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-52: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ústnu hygienu.*)
 • STN EN 60335-2-53/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-53: Osobitné požiadavky na vyhrievače sáun a infračervené kabíny.*)
 • STN EN 60335-2-53/Zmena A2: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-53: Osobitné požiadavky na vyhrievače sáun a infračervené kabíny.*)
 • STN EN 60335-2-53/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-53: Osobitné požiadavky na vyhrievače sáun a infračervené kabíny.*)
 • STN EN IEC 60335-2-23: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov.*)
 • STN EN IEC 60335-2-95: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach.*)
 • STN EN IEC 60335-2-97: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení.*)
 • STN EN IEC 60335-2-103: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-103: Osobitné požiadavky na pohony brán, dverí a okien.*)
 • STN EN IEC 60335-2-113: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-113: Osobitné požiadavky na kozmetické a skrášľovacie spotrebiče s lasermi a zdrojmi intenzívneho svetla.*)
 • STN EN IEC 60335-2-115: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-115: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na starostlivosť o pokožku.*)
 • STN EN 60335-2-45/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-45: Osobitné požiadavky na prenosné ohrievacie náradie a podobné spotrebiče.*)
 • STN EN 60335-2-99/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-99: Osobitné požiadavky na komerčné elektrické odsávače pár.*)
 • STN EN IEC 62841-4-7/Oprava AC: 2023-08 (36 1560) Elektrické ručné náradie, prenosné náradie a strojové zariadenia pre trávnik a záhradu. Bezpečnosť. Časť 4-7: Osobitné požiadavky na ručne vedené vertikutátory a prevzdušňovače trávnikov.*)
 • STN EN IEC 61591: 2023-08 (36 1075) Sporákové odsávače pár. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN IEC 60335-2-23/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov.*)
 • STN EN IEC 60335-2-23/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-23: Osobitné požiadavky na spotrebiče na ošetrovanie pokožky alebo vlasov.*)
 • STN EN IEC 60335-2-95/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-95: Osobitné požiadavky na pohony vertikálne sa pohybujúcich garážových brán používaných v obytných oblastiach.*)
 • STN EN IEC 60335-2-97/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení.*)
 • STN EN IEC 60335-2-103/Zmena A1: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-103: Osobitné požiadavky na pohony brán, dverí a okien.*)
 • STN EN IEC 60335-2-81: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-81: Osobitné požiadavky na ohrievače nôh a ohrievacie rohože.*)
 • STN EN IEC 62386-252: 2023-08 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 252: Osobitné požiadavky. Vykazovanie energie (zariadenie typu 51).*)
 • STN EN IEC 62386-251: 2023-08 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 251: Osobitné požiadavky. Rozšírenie pamäťovej banky 1 (zariadenie typu 50).*)
 • STN EN IEC 62386-250: 2023-08 (36 0597) Digitálne adresovateľné rozhranie osvetlenia. Časť 250: Osobitné požiadavky. Integrované napájanie (zariadenie typu 49).*)
 • STN EN IEC 60335-2-97/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-97: Osobitné požiadavky na pohony roliet, markíz, žalúzií a podobných zariadení.*)
 • STN EN IEC 60335-2-103/Zmena A2: 2023-08  Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-103: Osobitné požiadavky na pohony brán, dverí a okien.*)
 • STN EN IEC 60335-2-103/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-103: Osobitné požiadavky na pohony brán, dverí a okien.*)
 • STN EN IEC 60335-2-113/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-113: Osobitné požiadavky na kozmetické a skrášľovacie spotrebiče s lasermi a zdrojmi intenzívneho svetla.*)
 • STN EN IEC 60335-2-115/Zmena A11: 2023-08 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-115: Osobitné požiadavky na spotrebiče určené na starostlivosť o pokožku.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-08“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie