11/2023

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za november 2023
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN P CLC/TS 50701: 2023-11 (33 3530) Dráhové aplikácie. Kybernetická bezpečnosť.*)
 • STN EN IEC 60079-25: 2023-11 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 25: Iskrovo bezpečné elektrické systémy.
 • STN 33 2000-4-43: 2023-11: 2023-11 (33 2000) Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom.*)
 • STN EN 61340-2-3/Zmena AC: 2023-11 (34 6440) Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja.*)
 • STN EN IEC 63281-1: 2023-11 (34 1590) E-transportéry. Časť 1: Terminológia a klasifikácia.*)
 • STN EN 61340-2-3/Oprava AC: 2023-11 (34 6440) Elektrostatika. Skúšobné metódy na stanovenie rezistancie a rezistivity tuhých rovinných materiálov používaných na zabránenie akumulácie elektrostatického náboja.*)
 • STN EN IEC 60383-1: 2023-11 (34 8052) Izolátory pre vonkajšie elektrické vedenia s menovitým napätím nad 1 000 V. Časť 1: Keramické alebo sklenené izolátory pre siete so striedavým napätím. Definície, skúšobné metódy a preberacie kritériá.*)
 • STN EN IEC 62044-3: 2023-11 (34 5886) Jadrá z magneticky mäkkých materiálov. Metódy merania. Časť 3: Magnetické vlastnosti pri vysokej budiacej úrovni.*)
 • STN EN IEC 62282-8-301: 2023-11 (36 4512) Technológia palivových článkov. Časť 8-301: Systémy na akumuláciu energie používajúce moduly palivových článkov v reverznom režime. Energetické systémy na báze pevných oxidov vrátane reverzibilnej prevádzky. Metódy testovania výkonu.*)
 • STN EN 50723: 2023-11 (36 1074) Metóda merania na posúdenie kompatibility indukčnej varnej dosky a kuchynského riadu.*)
 • STN EN IEC 60335-2-41/Zmena A11: 2023-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá.
 • STN EN 60061-2/Zmena A59: 2023-11 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 2: Objímky.*)
 • STN EN 60061-3/Zmena A59: 2023-11 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
 • STN EN IEC 60904-2: 2023-11 (36 4604) Fotovoltické súčiastky. Časť 2: Požiadavky na referenčné fotovoltické súčiastky.*)
 • STN P CLC/TS 50600-5-1: 2023-11 (36 7254) Informačné technológie. Zariadenia a infraštruktúra výpočtových stredísk. Časť 5-1: Model vyspelosti pre energetické manažérstvo a environmentálnu udržateľnosť.*)
 • STN EN IEC 63086-1/Zmena A1: 2023-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče na čistenie vzduchu pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 1: Všeobecné požiadavky.*)
 • STN EN IEC 62885-4/Zmena A1: 2023-11 (36 1058) Spotrebiče na čistenie povrchov. Časť 4: Bezdrôtové vysávače na suché čistenie. Metódy merania funkčných vlastností.*)
 • STN EN IEC 60335-2-41: 2023-11 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-41: Osobitné požiadavky na čerpadlá.
 • STN EN 62504/Zmena A1: 2023-11 (36 0293) Všeobecné osvetlenie. Výrobky s diódami emitujúcimi svetlo (LED) a príslušenstvo. Termíny a definície.
 
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2023-11“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
 

Na stiahnutie