05/2024

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za máj 2024
(triedy 33, 34, 36, 92)
 • STN EN 50110-1: 2024-05 (33 2100) Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN ISO 8528-7: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 7: Technické údaje na špecifikáciu a návrh.*)
 • STN ISO 8528-9: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 9: Meranie a hodnotenie mechanického kmitania.
 • STN EN ISO 8528-10: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 10: Meranie hluku prenášaného vzduchom (ISO 8528-10: 2022).
 • STN ISO 8528-5: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 5: Zdrojové agregáty.
 • STN ISO 8528-1: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 1: Použitie, menovité údaje a vlastnosti.
 • STN ISO 8528-2: 2024-05 (33 3140) Striedavé zdrojové agregáty poháňané piestovými spaľovacími motormi. Časť 2: Motory.
 • STN EN IEC 61851-1/Oprava AC: 2024-05 (34 1590) Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
 • STN EN IEC 60335-2-119: 2024-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-119: Osobitné požiadavky na komerčné spotrebiče na vákuové balenie.*)
 • STN EN IEC 60335-2-119/Zmena A11: 2024-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Bezpečnosť. Časť 2-119: Osobitné požiadavky na komerčné spotrebiče na vákuové balenie.*)
 • STN EN IEC 63086-2-1: 2024-05 (36 1055) Elektrické spotrebiče na čistenie vzduchu pre domácnosť a na podobné účely. Metódy merania funkčných vlastností. Časť 2-1: Osobitné požiadavky na stanovenie redukcie častíc.*)
 • STN EN IEC 61676/Oprava AC: 2024-05 (36 4768) Zdravotnícke elektrické prístroje. Prístroje používané na neinvazívne meranie napätia na röntgenke v diagnostickej rádiológii.*)
 • TNI CEN/TR 17167: 2024-05 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Sprievodná technická správa k EN 13757-2,-3 a -7. Príklady a doplnkové informácie.*)
 • STN EN 13757-2+A1: 2024-05 (36 5711) Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 2: Drôtová M-Bus komunikácia.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2024-05“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:   Ing. Ľudovít HARNOŠ
1. 5. 2024
 

Na stiahnutie