06/2024

Prehľad vydaných elektrotechnických STN a ich zmien za jún 2024
(triedy 33, 34, 36, 92)
  • STN EN IEC 63281-2-1: 2024-06 (34 1590) Osobné elektronické transportéry. Bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy pre osobné elektronické transportéry.*)
  • STN EN 60061-3/Zmena A60: 2024-06 (36 0340) Pätice a objímky pre zdroje svetla vrátane kalibrov na kontrolu zameniteľnosti a bezpečnosti. Časť 3: Kalibre.*)
  • STN EN IEC 63403-2: 2024-06 (36 0589) Záhradnícke osvetlenie. LED puzdrá pre záhradnícke osvetlenie. Časť 2: Triedenie.*)
  • STN EN IEC 63403-1: 2024-06 (36 0589) Záhradnícke osvetlenie. LED puzdrá pre záhradnícke osvetlenie. Časť 1: Údajový list.*)
  • STN EN 60704-2-14/Zmena A2: 2024-06 (36 1005) Elektrické spotrebiče pre domácnosť a na podobné účely. Skúšobný predpis na stanovenie hluku prenášaného vzduchom. Časť 2-14: Osobitné požiadavky na chladničky, konzervátory zmrazených potravín a mrazničky potravín.*)
  • STN EN IEC 60676: 2024-06 (36 1113) Priemyselné elektrotepelné zariadenia. Skúšobné metódy pre pece s priamym oblúkom.*)
  • STN EN IEC 63118-1: 2024-06 (36 4363) Akumulátorové lítium-iónové 12 V batérie na použitie pri štartovaní, osvetľovaní, zapaľovaní (SLI) a na pomocné účely v automobiloch. Časť 1: Všeobecné požiadavky a skúšobné metódy.*)
  • STN EN 17015-1: 2024-06 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Katalóg. Časť 1: Choreografie.*)
  • STN EN 17016-1: 2024-06 (36 9639) Elektronické verejné obstarávanie. Objednávanie. Časť 1: Choreografie.*)
Mesiac vydania STN je uvedený za jej označením v tvare „: 2024-06“.
*) Normy boli vydané v anglickom jazyku.
Vypracoval:      Ing. Ľudovít HARNOŠ

Na stiahnutie