ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike

autor: Doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD

6. doplnené a upravené vydanie - január 2018

Pripravujeme nové vydanie (prvý polrok 2020)​

Cieľom príručky je priniesť základné informácie o bezpečnostných a technických požiadavkách na elektrické zariadenia a inštaláci, ktoré sú potrebné na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.

V šiestom upravenom a doplnenom vydaní boli v prvom rade aktualizované požiadavky v zmysle platných predpisov a noriem. Ide predovšetkým o revízie elektrických zariadení a inštalácií, bezpečnostné značky, požiadavky na elektrické vykurovacie sústavy, dimenzovanie elektrických rozvodov atď. Príručka bola rozšírená o viaceré dôležité a atraktívne témy ako problematiku oblúkových ochrán, energetické a ekologické aspekty, uloženie káblov v zemi, ochranné pásma elektrických zariadení, audiovizuálne rozvody, počítačové siete a ďalšie.

Veríme, že táto publikácia poslúži ako ucelený pohľad na problematiku, pomôže pri príprave elektrotechnikov na odborné skúšky a tiež ako praktická odborná príručka.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
- zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Vypredané
14,00 €
ks
Vypredané
Dostupnosť: Vypredané
18,50 €
ks
Vypredané