Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov

autor: Milan Kirschner

2. doplnené a upravené vydanie - august 2016

Pripravujeme nové vydanie (prvý polrok 2020)​


V publikácii sú uvedené informácie od výrobcov vodičov, káblov, prístrojov a zariadení, technických noriem, ako aj vlastné skúsenosti autora, pretransformované do zrozumiteľných odstavcov, príkladov a tabuliek. Príručka nechce byť náhradou za odbornú literatúru a technické normy. Chce len poskytnúť pre daný okruh pracovníkov v elektrotechnike najpotrebnejšie informácie. Povinnosťou užívateľov príručky zostáva aj naďalej prehlbovať svoje odborné vedomosti, sledovať technické normy a právne predpisy.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
- zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Vypredané
7,00 €
ks
Vypredané
Dostupnosť: Vypredané
10,00 €
ks
Vypredané