Poznatky a skúsenosti z praxe pre elektrotechnikov

autor: Milan Kirschner

3. doplnené a upravené vydanie - august 2021 - dotlač

formát: 210x297 mm
počet strán: 104

V publikácii sú uvedené vlastné skúsenosti autora pretransformované do zrozumiteľných odstavcov. Uvedených je viac ako 50 praktických príkladov a množstvo praktických tabuliek a obrázkov. Autor sa venuje zaužívaným pravidlám v elektrotechnike týkajúcim sa bezpečnosti, označovania, pravidiel pre vedenia, ich dimenzovania, ukladania a spájania, pravidiel pre zásuvkové, svetelné motorické a rôzne iné obvody v nadväznosti na technické a právne predpisy. Príručka poskytuje najpotrebnejšie informácie pre pracovníkov v elektrotechnike. Príručka nenahrádza technické normy. Povinnosťou užívateľov príručky zostáva aj naďalej prehlbovať svoje odborné vedomosti a sledovať zmeny v technických normách a právnych predpisoch.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Dostupnosť: Skladom
22,00 € help
ks
Pridať do košíka