Protipožiarna bezpečnosť elektrických inštalácií trochu inak

autor:  Ing. František Gilian, Ing. Viliam Fusek

1. vydanie – marec 2021

Táto publikácia je aktualizáciou a voľným pokračovaním predchádzajúcich dvoch vydaní publikácie s názvom „Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov", ktoré boli vydané v roku 2012 a 2016. Predchádzajúce publikácie boli viac technicky zamerané na zlepšenie orientácie v oblasti protipožiarnej bezpečnosti elektrických inštalácií (ďalej len „PBEI") pre všetkých zainteresovaných na návrhu, realizácii a kontrole pri uskutočňovaní stavieb.
Oproti predchádzajúcim publikáciám je táto zameraná na oblasť PBEI trochu inak. Publikácia je faktografiou vývoja národného systému PBEI a podstatných zmien, ktoré nastali po roku 2013 najmä vo vzťahu k technickej normalizácii, uplatňovaniu technických noriem a iných technických dokumentov v aplikačnej praxi a naznačuje ďalšie smerovanie v oblasti národného systému PBEI. Publikácia vznikla v období najzávažnejších výziev, ktorým čelí nielen naša spoločnosť v 21. storočí z hľadiska celosvetovej pandémie koronavírusu. Publikácia obsahuje aj množstvo odkazov na internetové linky a elektronické dokumenty podporujúce a dopĺňajúce jej obsah a rozsah v kontexte uvádzaných skutočností. 

Dokument s linkami na stiahnutie. 
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
– zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Skladom
15,00 €
ks
Pridať do košíka
Dostupnosť: Skladom
20,00 €
ks
Pridať do košíka
- zľavnená: učiteľ, študent, člen SKSI
Dostupnosť: Skladom
15,00 €
ks
Pridať do košíka