Regionálna odbočka - Banská Bystrica

Ing. Matej VEVERKA
predseda regionálnej odbočky Banská Bystrica
mobil: +421 907 303 960
e-mail: bb@sez-kes.sk
e-mail: predseda.bb@sez-kes.sk
www stránka: www.bb.sez-kes.sk

Pravidelné stretávky:
každý druhý utorok v mesiaci (okrem letných prázdnin) o 16:00
adresa:
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
J. M. Hurbana 6
974 01 Banská Bystrica