Regionálna odbočka - Bratislava

Marcel Vojčík
Marcel VOJČÍK
predseda regionálnej odbočky Bratislava
mobil: +421 908 259 313
e-mail: ba@sez-kes.sk