Regionálna odbočka - Košice

Ing. Ladislav TOMLEIN
predseda regionálnej odbočky Košice
mobil: +421 915 348 507
e-mail: ke@sez-kes.sk