Regionálna odbočka - Levice

Bc. Igor PAPÍK
predseda regionálnej odbočky Levice
mobil: +421 903 800 336
e-mail: lv@sez-kes.sk