Regionálna odbočka Lučenec

Terézia Vargová
Terézia VARGOVÁ
predsedníčka regionálnej odbočky Lučenec
mobil: +421 905 942 065
e-mail: lc@sez-kes.sk