Regionálna odbočka - Nitra

Jozef Husák
Jozef HUSÁK
predseda regionálnej odbočky Nitra
mobil: +421 907 196 022
mobil služobný: +421 910 826 173
e-mail: nr@sez-kes.sk