Regionálna odbočka - Prešov

Bc. Kamil KOCIÁN
predseda regionálnej odbočky Prešov
mobil: +421 918 710 785
e-mail: po@sez-kes.sk
www stránka: www.po.sez-kes.sk
adresa:
SPOJENÁ ŠKOLA
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov