Regionálna odbočka - Trnava

Ivan Zachar
Ivan ZACHAR
predseda regionálnej odbočky Trnava
mobil: +421 917 344 724
e-mail: tt@sez-kes.sk

Pravidelné stretávky:​
každá tretia streda v mesiaci (okrem letných prázdnin a Vianoc) o 18:00​

Miesto stretávania:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava

Podujatia regionálnej odbočky