Regionálna odbočka - Žilina

Ing. Štefan BINÓ
predseda regionálnej odbočky Žilina
mobil: +421 903 503 744
e-mail: za@sez-kes.sk