Seminár pre elektrotechnikov - Banská Bystrica, 26. 11. 2020

SEZ-KES Vás pozýva na monotematický seminár Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a určovanie vonkajších vplyvov, ktorý sa uskutoční dňa 26. novembra 2020, v Banskej Bystrici v Aule SPŠ J. Murgaša, J.M. Hurbana 6.

Počet účastníkov je limitovaný.

Záväznú objednávku realizujte najneskôr do 16. 11. 2020

- poplatok je stanovený dohodou v zmysle Z. č. 18/1996 Z. z. o cenách

- v poplatku sú zahrnuté režijné náklady organizátora, lektorov a občerstvenie

- v prípade neúčasti poplatok nevraciame (je možné vyslať náhradníka)

- v zmysle ochrany autorských práv a ochrany osobnosti nie je možné zo seminára realizovať obrazové a zvukové záznamy

- nie sme platca DPH

Zobraziť podrobnosti o seminári

Ochrana osobných údajov:
Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov prihlásením sa na konferenciu (online, písomne alebo telefonicky) dávam súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby SEZ-KES a s uverejnením fotografických záberov zo seminára na web stránke SEZ-KES. Osobné údaje požadujeme na základe oprávneného záujmu SEZ-KES.
Staňte sa členom SEZ-KES a ušetrite. Viac o členstve
Účasť na seminári - zľavnená pre člena SEZ-KES
Dostupnosť: Skladom
55,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na seminári
Dostupnosť: Skladom
75,00 €
ks
Pridať do košíka
Účasť na seminári - učitelia odborných škôl, členovia SKSI
Dostupnosť: Skladom
55,00 €
ks
Pridať do košíka
Poplatok vystavovateľa na seminári - spolkový člen SEZ-KES
Dostupnosť: Vypredané
81,00 €
ks
Vypredané
Poplatok vystavovateľa na seminári
Dostupnosť: Vypredané
90,00 €
ks
Vypredané